Server Podnikatel.cz zjistil, že „výzvy ohledně poskytnutí údajů o svatební hostině přišly skoro stovce novomanželů, a to i těm, kteří měli hostinu doma.

Finanční úřad pro Olomoucký kraj totiž zvolil metodu „kobercového náletu“ a na základě údajů z matrik rozeslal výzvy o poskytnutí údajů o svatební hostině novomanželům, kteří měli svatební obřad na adrese určité restaurace, a také novomanželům, kteří měli svatební obřad v konkrétní den i v obřadní síni obecního/městského úřadu. Odborníci se jednoznačně shodují, že šlo o nezákonný postup.“

„Server Podnikatel.cz upozornil na konci července na postup olomouckého finančního úřadu, který poslal novomanželům na Přerovsku výzvu, aby mu poskytli informace a doložili listiny, které se týkaly jejich svatební hostiny… Tyto vyžadované údaje měli manželé poslat do 15 dnů.“

„Finanční úřad dále v odůvodnění uvedl, že má na tyto informace právo dle § 57 odst. 1 daňového řádu písm. d), dle kterého mají osoby, které získávají jiné údaje nezbytné pro správu daní, povinnost na vyžádání správce údaje poskytnout.  Ačkoli finanční správa tvrdila, že je tento postup v pořádku, odborníci upozorňovali, že výzva neměla oporu v zákoně. Podle něj totiž novomanželé nejsou osoby, které by během svatební hostiny ‚získávaly jiné údaje nezbytné pro správu daní‘.“

Revue Forum Banner
FORUM 24 MONITOR
FORUM 24 MONITOR
Další články autora