Podle sdělení serveru Christnet.eu se mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček rozhodl přestoupit z Církve československé husitské (CČSH) do římskokatolické církve. Jak server dle vlastní zprávy uvádí, „v neděli 2. září přijal svátost biřmování při bohoslužbě v kostele svatého Jakuba v Hostivicích. Obřad vedl administrátor farnosti a osobní tajemník arcibiskupa Dominika Duky Milan Badal“.

Ovčáček pro Christnet.eu zprávu komentovat nechtěl: „Jde bytostně o moji osobní věc.“

Milan Badal je od roku 2010 tajemníkem pražského arcibiskupa Dominika Duky. Je také ředitelem odboru vnějších vztahů – tiskového střediska pražského arcibiskupství a tajemníkem mediální rady České biskupské konference. Jak Christnet připomíná, „v letech 2003–2009 byl členem Rady České televize a mezi lety 2010–2016 členem Rady Českého rozhlasu. Do roku 2016 byl členem dominikánského řádu, s účinností od 1. listopadu 2016 je inkardinován do pražské arcidiecéze“.

Revue Forum Banner
Jan Jandourek
Jan Jandourek
Komentátor deníku FORUM 24
Další články autora