„Pokud prezident hledá Peroutkův neexistující článek, je to do jisté míry nevkusná, ale vlastně spíše úsměvná umanutost. Když ale hlava státu hledá ve světle mezinárodních kamer ve vlastní zemi novičok, je to nebezpečnější více, než si dovedeme představit“. Řekl k Zemanovu podivnému lživému prohlášení předseda ODS prof. Petr Fiala.

Zeman v rozporu se závěry šetření BIS a Vojenského zpravodajství veřejně lživě prohlásil, že se v České republice vyráběl nervově paralytický jed novičok. Jaká je to neuvěřitelná náhoda, že zrovna toto tvrdí ruská propaganda…. I velmi nepodezíravý člověk si musí položit otázku cui bono? Komu takovéto lživé sdělení slouží? Zájmům České republiky určitě ne.

Bezpečnostní informační služba a Vojenské zpravodajství se shodly na tom, že v České republice se nevyráběla, nevyvíjela a ani neskladovala látka zvaná novičok. Miloš Zeman se kvůli tomu, aby se zalíbil Kremlu, prohlásil, že se u nás novičok vyráběl.
Je těžko pochopitelné, proč to udělal. Podle výkladu BIS zveřejnil utajovanou informaci a ještě k tomu lživě. Podrazil tak naše spojence v NATO. Pro britské obvinění, že se Rusko podílelo na otravě svého bývalého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery existuje více důkazů, včetně toho, že ruští agenti je po celou dobu jejich pobytu v azylu ve Velké Británii sledovali.

Zeman si musel být dobře vědom, že jeho slov zneužije ruská propaganda, což se také stalo, když ruští představitelé obvinili Velkou Británii ze lži, a kauzu Skripalovi označili za provokaci Londýna. Rusové dokonce vyzvali Západ, aby následoval prezidenta Zemana. Chtěl bych upozornit, že vyzrazení utajované informace nepovolaným osobám patří mezi trestné činy s maximální se sazbou až dvanáct let odnětí svobody. Každý jiný člověk kromě prezidenta nebo poslanců a senátorů krytých imunitou by za takové jednání stanul před soudem. Zákonodárce však může být vydán k trestnímu stíhání příslušnou parlamentní komorou, u hlavy státu je to však složitější. Podle článku 65, odstavce 1 Ústavy České republiky: „Prezidenta republiky nelze po dobu výkonu jeho funkce zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt.“

Odstavec 2 stejného ústavního článku však umožňuje Senátu podat se souhlasem Poslanecké sněmovny ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soud pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku. Domnívám se, že Miloš Zeman lživou zprávu o novičoku zveřejnil úmyslně s cílem poškodit naše spojenectví se Severoatlantickou obrannou aliancí a zalíbit se Rusku. To, že se čím dál tím více chová nikoliv jako představitel suverénní země, ale jako agent Moskvy, je z jeho slov a skutků více než zřejmé.

Proto by se poslanci a senátoři měli návrhem na ústavní žalobu vážně zabývat a zabránit tak nedozírným škodám, které by mohl Zeman pokračováním působení v prezidentském úřadu způsobit. Ten opět potvrdil svoji mstivost, když odmítl svévolně povýšit do generálské hodnosti navrženého ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku.

Michael Pánek (ODS), je středočeský krajský zastupitel

Revue Forum Banner