Papež František dnes u příležitosti 600. výročí smrti Jana Husa ve Vatikánu přijal zástupce českých křesťanských církví. Ve své řeči pak znovu vyjádřil lítost nad upálením českého kněze a reformátora a vyzval k tomu, aby církev sporné otázky z minulosti řešila s novým vhledem. Audience v Apoštolském paláci trvala téměř hodinu a podle českého velvyslance ve Vatikánu Pavla Vošalíka šlo o mimořádně přátelské setkání.

Audience se zúčastnili emeritní pražský arcibiskup a kardinál Miloslav Vlk, plzeňský biskup František Radkovský a rovněž zástupci Československé církve husitské a Českobratrské církve evangelické. Kromě nich byl v české delegaci i historik Jaroslav Šebek a místopředsedkyně Senátu Miluše Horská.

„Mnohé spory z minulosti je třeba přehodnotit ve světle nového kontextu, v němž žijeme. Dohody a porozumění dosáhneme, když budeme řešit tradiční sporné otázky s novým vhledem,“ řekl papež.

Kromě toho František znovu vyjádřil lítost nad „krutou smrtí“ Jana Husa. Přihlásil se tak ke slovům z konce minulého týdne, kdy v souvislosti s Husovým upálením mluvil o „zranění církve“. „V našem svědomí musí být ono poprošení o odpuštění za dějiny naší rodiny, za každou událost, kdy jsme zabili ve jménu Boha,“ prohlásil tehdy.

Ve Vatikánu se dnes ještě na papežské koleji Nepomucenum uskuteční bohoslužba smíření a odpuštění u příležitosti Husovy mučednické smrti. Také na této bohoslužbě budou členové české delegace, Vatikán bude zastupovat papežův blízký spolupracovník, emeritní předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů kardinál Walter Kasper.

Revue Forum Banner