Švédské parlamentní volby vyhrál vládnoucí středolevý blok s 40,6 % a v závěsu se umístila středopravá aliance s 40,3 %. Ovšem v důsledky dosavadní politiky otevřených dveří došlo i k nárůstu podpory na straně protiimigračních Švédských demokratů, kteří skončily třetí se ziskem téměř 18 % oproti 5,7 % v roce 2010.

I tak ukázalo Švédsko ve srovnání s dalším evropskými zeměmi velkou odolnost vůči antisystémovým stranám. Výsledky voleb proběhly i českými medii. Málo koho by překvapilo, kdo jim popřál hodně zdaru: ,,Bůh ochraňuj AfD a Švédské demokraty,“ napsal poslanec Václav Klaus ml., který dlouhodobě zastupuje proti-unijní křídlo ODS.

Před počátkem uprchlické krize byli Švédští demokraté členěni na okraj společnosti. Švédská společnost byla imunní před kritikou přistěhovalectví, jak ze strany elit, tak veřejnosti. Strana Švédských demokratů se přitom otevřeně hlásila k politice nacistického Německa, což bylo pro tamní liberální společnost absolutní tabu.

A po určitou dobu znamenal prudký nárůst příchozích zvládnutelnou zátěž nejenom pro sociální systém, ale i fyzickou infrastrukturu. Švédové tak přijali dokonce více migrantů v přepočtu na obyvatele než Německo a rázem se probudili z iluzí, že bude vše fungovat. Příchod velké dominantně mužské demografické skupiny sebou nesl svá úskalí.

Začala se projevovat problematika asimilace, například arabský patologický jev – obtěžování žen na ulici. Pod tlakem nárůstů počtu znásilnění se nyní vede společenská diskuze, zda by měla být zveřejňována identita pachatelů těchto trestných činů. Zastánci se obávají pokračujícího vzestupu xenofobie a šovinismu.

Jenže právě snaha něco zamlčet a označování legitimních názorů za nepodstatné, zavedla voliče do otevřené náruče krajní pravice. To může mít nedozírné následky. Švédští demokraté po událostech posledních let umírnili rétoriku, očistili se od podporovatelů nacismu a využili prázdné díry na politickém poli.

Dnes je na čase, aby se evropská společnost probudila z letargie, uvědomila si závažnost břemene uprchlické krize a začala problémy zveřejňovat, vysvětlovat a řešit. Pokud opět nezačneme pěstovat kulturu otevřené diskuze, tak se z místa nepohneme.

Revue Forum Banner
FORUM 24 MONITOR
FORUM 24 MONITOR
Další články autora