Marek Hilšer, který loni v červenci oznámil úmysl kandidovat na prezidenta České republiky, v současnosti sbírá podpisy pod svou kandidaturu. S petičním stánkem aktuálně objíždí česká a moravská města a jedním z nich se v pátek 8. září 2017 stal Nový Jičín. Jak již deník FORUM 24 informoval, Hilšer měl na místě konflikt s policií. Nyní přinášíme záběry z místa a vyjádření prezidentského kandidáta.

„Jedním z bodů mého volebního programu je posilování důvěry mezi občany a bezpečnostními složkami. Zkušenost z pátečního večera mě v naplňování tohoto bodu utvrdila. V pátek 8. září 2017 ve večerních hodinách jsem na náměstí v Novém Jičíně sbíral podpisy pro svou prezidentskou kandidaturu. Asi ve 22.00 k mému petičnímu stánku přijela hlídka městské policie. Tři strážníci v uniformách připomínající zásahovou jednotku URNA se začali dotazovat, co na daném místě se stánkem dělám, když nemám povolení k záboru.“

Co bylo dál? „Informoval jsem je, že jsem zde s petičním stánkem pro podporu kandidáta na prezidenta Marka Hilšera. Policisté namítali, že se nacházím na místě, které je majetkem obce, a že zde nemohu se stánkem být. Protože jsem s jejich výkladem nesouhlasil, požádal jsem strážníky, aby se předtím, než proti mně začnou zasahovat, seznámili s petičním zákonem (zákon č. 85/1990 Sb., paragraf 4, odstavec 3: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-85)  Policisté poměrně nesmířlivě odvětili, že to není jejich povinností. Pokusil jsem se jim obsah ustanovení petičního zákona přesto přiblížit, nicméně z jejich argumentace vyplynulo, že se s ustaveními petičního zákona nikdy nesetkali. Požadovali po mně proto, abych jim předložil občanský průkaz.  Otázal jsem se tedy, z jakého důvodu jej požadují. Nejprve mi poměrně nevybíravě sdělili, že důvod nemusejí sdělovat, později mi jeden z nich odvětil, že jsem podezřelý ze spáchání přestupku.  Poté jsem okamžitě občanský průkaz strážníkům předložil. Jelikož jsem ale měl podezření, že postup strážníků je protiprávní, a neměl jsem jistotu, jak se jejich jednání vzhledem k dosavadnímu postupu bude vyvíjet, informoval jsem strážníka, že si jejich zákrok a argumentaci budu natáčet na mobilní telefon.

Když jsem tak učinil, jeden ze strážníků mě začal zatlačovat do mého stánku se slovy, cituji, že se cítí ohrožen, ať na něj nemířím. Opakovaně jsem mu sdělil, že je to mobilní telefon a že mám právo si jeho zákrok zaznamenat.  Vzápětí mi strážník vyrazil telefon z ruky a začal mě hmatem kroutit ruku za záda a zatlačovat mne do stánku. Neměl jsem kam ustoupit, protože za mnou byla zeď.  Když jsem vyzval rodinnou příslušnici, která u stánku stála, aby probíhající zákrok zaznamenala, strážník se svým agresivním chováním přestal.

Je třeba dodat, že při tomto zákroku se ozval jeden z místních občanů, který zákrok sledoval, a zavolal na mě, že mi bude svědčit. V tento okamžik se pozornost policistů obrátila na tohoto občana a dále ho nevybíravým způsobem odstrkovala. Toto se odehrávalo asi 10 metrů od mého stánku. Vzhledem k tomu, že se Městská policie Nový Jičín nechovala profesionálně a měl jsem obavy, že tohoto občana fyzicky napadne stejně jako mne, zvedl jsem telefon ze země a pokračoval jsem v natáčení zákroku. Po chvíli se na místě objevil muž v civilu, kterým byl podle okolostojících občanů ředitel Městské policie Mgr. Jiří Klein, a celou situaci sledoval.

Obrátil jsem se proto na něj a celou situaci mu popsal. Mrzí mne, že ve svém vyjádření k situaci uvedl, že mi telefon vypadl z ruky, nikoliv že mi byl vyražen. Dále je absurdní tvrzení, že jsem omezoval strážníkův osobní prostor, když jsem byl do stánku jeho robustní postavou zatlačen až téměř ke zdi, u které stánek stál. V této situaci jsem při natáčení strážníkův osobní prostor nemohl respektovat, protože on nerespektoval můj.

Se svým petičním stánkem jezdím po celé České republice a s podobným jednáním městské policie jsem se setkal poprvé až v Novém Jičíně. V drtivé většině jsou policisté dobře informováni o petičním zákoně a chovají se profesionálně. Mnohdy byli velice vstřícní, a dokonce nápomocní, když jsem si stánek potřeboval zavézt až na místo určení, abych ho nemusel přenášet na velkou vzdálenost. V těchto situacích si člověk policistů váží a cítí, že jsou zde skutečně proto, aby pomáhali a chránili. Jednání strážníků v Novém Jičíně mě mrzí o to více, že je to město, kam jezdím za svou rodinou a k němuž mám vřelý vztah. I přes tento smutný incident mám toto město velmi rád.“

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner
Johana Hovorková
Johana Hovorková
Hlavní editorka deníku FORUM 24
Další články autora