Evropský parlament bude na plenárním zasedání 1. června projednávat bod riziko politického zneužití médií v České republice“. Jednat se o něm bude ovšem už 17. května na schůzi výboru EP pro občanské svobody. Pět českých europoslanců zvolených za KDU-ČSL požádalo i o stažení toho bodu z pořadu jednání pléna, protože Česko si tyto problémy prý umí vyřešit samo. I další poslanci zastupující ČR byli velmi zdrženliví. Upozorňujeme na to, že nejde o riziko zneužití, ale o fakt zneužití, které probíhá už čtyři roky. Že je to velmi významná, ale jen jedna součást fenoménu Babiš, jenž představuje kromě mediálního impéria i obrovský koncern a silné politické uskupení. To uskupení se sice dostalo k moci ve svobodných volbách, ale to je naše ostuda. V posledních týdnech se u nás ve veřejnosti probouzí odpor, takže se nám dá pomoci. Není však pravda, že žádnou pomoc nepotřebujeme. Pomocí je i nezaujaté projednání problému na mezinárodním fóru. Proto žádáme české europoslance, aby se chovali důstojně a hájili zájmy demokracie v ČR, a ostatní poslance, aby našemu problému věnovali pozornost.

Prosíme ty, kteří s námi souhlasí, aby se k našemu dopisu, který si lze přečíst níže, připojili ZDE.

Vážené dámy, vážení pánové,

vedení politických frakcí v Evropském parlamentu odsouhlasilo minulý týden návrh programu politického zasedání na 31. 5. a 1. 6. Prvního června má být na programu bod s názvem „Prohlášení komise – riziko politického zneužití médií v České republice“.

Postoj českých europoslanců k projednání situace médií v České republiky byl zatím v lepším případě zdrženlivý, v tom horším odmítavý. Pět z nich v čele s poslankyní KDU-ČSL Michaelou Šojdrovou požádalo o stažení bodu z programu schůze se zdůvodněním, že si Česká republika problémy umí vyřešit sama. Podobnou debatu si tito lidé dovedou případně představit jako součást širší diskuse o svobodě médií v celé Evropské unii. A europoslanec Pavel Telička vyslovil obavu, že se Česká republika dostane do pozice země, na niž bude nahlíženo podobně jako na Polsko a na Maďarsko.

Signatáři tohoto dopisu jsou členové Klubu na obranu demokracie, který vznikl v roce 2013 uprostřed hlubokých proměn na české politické scéně. Řada z nás se angažovala za komunistického režimu v nezávislé skupině Demokratická iniciativa. I proto nám osud české demokracie leží na srdci. Považujeme za nutné říci:

Za prvé: není přiměřené hovořit o „riziku zneužití médií v České republice“. Už skoro čtyři roky nejde totiž o riziko, ale o holou skutečnost. Přitom zneužívání médií je jen jedna, i když velmi významná součást daleko širšího problému: v těle české demokracie se usídlil vetřelec, mnohofunkční útvar miliardáře Andreje Babiše. Zároveň obří firma, silné politické hnutí a vlastník několika velmi vlivných médií. Jistě, politického vlivu nabyl ve svobodných volbách. To je naše společná ostuda.

Za druhé: naše situace je nesrovnatelná se situací v Maďarsku a v Polsku. Tam probíhá tvrdý politický konflikt mezi liberální levicí a národně konzervativní pravicí, přičemž k politice národně konzervativní pravice lze mít vážné výhrady. U nás však jde o konflikt mezi demokratickým uspořádáním společnosti a něčím, co do demokratického uspořádání společnosti nepatří.

Za třetí: v posledních týdnech se v české politice a na české politické scéně zvedl odpor vůči vetřelcovým ambicím. To je nutná podmínka, aby nám vůbec mohl někdo pomoci. Některé české demokratické strany jsou ovšem svázány tím, že sedí s vetřelcem ve vládní koalici, jiné se předtím svou problematickou politikou na vzestupu vetřelce podepsaly. Není tedy pravda, že si Česká republika umí své problémy vyřešit sama. Potřebujeme účinnou pomoc našich přátel a spojenců. Takovou pomocí je i projednání těch problémů, nezaujatá a otevřená diskuse na plénu Evropského parlamentu.

Proto považujeme dosavadní postoj vás, českých poslanců v Evropském parlamentu, za nedostatečný, a to, s čím přišla paní Šojdrová a další, za hanebné. Žádáme vás, abyste důsledně hájili zájmy demokratické České republiky.

A prosíme vás, poslance Evropského parlamentu, abyste tomuto našemu problému věnovali pozornost. Demokratická Česká republika potřebuje vaši pomoc a podporu.

V Praze dne 17. května 2017

S pozdravem

Výbor KOD: Bohumil Doležal (předseda), Miroslav Fleischman, Vojtěch Kučera (místopředseda), Pavel Otto, Pavel Šafr (šéfredaktor Fóra 24)

Členové KOD a bývalí účastníci nezávislé skupiny Demokratická iniciativa: Dana Drahná, Petr Dušejovský, Ester Fleischmanová, František Hodík, Johana Hovorková (předsedkyně Free Czech Media), Vladislav Kahle, Jiří Liška, Martin Litomiský, Hana Mahlerová, Josef Matoušek, Jitka Matoušková,Herbert Pařízek, Jan Pavlík, Ondřej Pěč, Hana Petrásková, Vojtěch Průša, Ivan Rigel, Tamara Riglová, Jan Řeřábek, Jan Scheinost, Kamil Skřivan, Lenka Smětáková, Gabriela Sodomková, Milan Sýkora, Pavla Sýkorová, Jiří Šimeček, Jana Šťástková, Miroslav Štengl, Karel Štindl, Jan Tichý, Milan Zapletal, Jiří Vaněk, Vladislav Vaňák, Hanuš Velebný, Milan Zapletal, Jan Zima (důchodce), Jan Zima (student).

 

Klub na obranu demokracie
Klub na obranu demokracie
Další články autora