Zapálit si na benzinové pumpě není zrovna bezpečná věc. Pokud to uděláte a nehodláte hořící cigaretu típnout, můžete se pořádně divit. V Bulharsku tedy určitě.