Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) nepodá stížnost ve prospěch odsouzeného vraha Petra Kramného, jak ho k tomu před týdnem v úterý vyzval spolek Šalamoun. „K podání stížnosti pro porušení zákona jsem v tomto případě neshledal důvody,“ řekl deníku Právo (9. 9.) Pelikán. „Pokud mají obhájci Petra Kramného informace například o nových důkazech, nic jim nebrání v žádosti o obnovu řízení,“ řekl ministr.

Petr Kramný údajně v roce 2013 nezavraždil svou manželku a dceru v Egyptě elektrickým proudem. Vyplývá to prý z nových znaleckých posudků, které nechal udělat spolek Šalamoun. Ten se již několik let zabývá otázkami justičních nespravedlností a sleduje dlouhodobě i Kramného případ. Muž byl za vraždu pravomocně odsouzen k 28 rokům vězení.

Soud, který vynesl rozsudek, míní, že je vina prokázána bez jakýchkoliv pochybností. Jenomže v tom „bez jakýchkoli pochybností“ je právě ten problém, protože pochybnosti panují o tom, co bylo u soudu klíčové, a to jsou znalecké posudky. Přímé důkazy o Kramného vině ale nejsou. Nepřímé důkazy nicméně podle soudu tvoří ucelený řetězec, jehož články na sebe navazují a podporují se. Toto tvrzení stojí ale právě na posudcích.

Spolek Šalamoun tvrdí, že podle jiných posudků je vyvráceno, že by Kramný zabíjel elektrickým proudem. Podle nich na srdci obou obětí nejsou přítomné stopy po zásahu elektrického proudu. Další znalec říká, že se nenašlo místo, kudy by proud do těl obětí vstoupil, a tak není v souladu s fyzikálními zákony možné, aby zemřely účinkem zásahu proudem.

Jak uvádí ČTK, zástupci spolku Šalamoun informace zveřejnili na tiskové konferenci ve sněmovně, kde s nimi promluvili poslankyně Helena Válková (ANO), Jana Černochová (ODS) a poslanec Daniel Korte (TOP 09). „Neříkáme, že to nespáchal pan Kramný,“ uvedla Válková. Dodala ale, že by se případ měl znovu prošetřit.

Poslanci se chtějí obrátit na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), aby podal stížnost ve prospěch Kramného kvůli porušení zákona. Nerozhodovalo by se o tom, zda je vinen. Poslankyně Válková také uvádí, že by Kramný mohl požádat o obnovu řízení a při něm by se musely nové posudky vzít v potaz.

Po převozu těl do Česka je pitvali znalci z Ústavu soudního lékařství v Ostravě a podle nich manželka a dcera zemřely po zásahu elektrickým proudem. Tomu oponuje posudek obhajoby, který jako pravděpodobnou příčinu smrti uvádí otravu. Soud si proto objednal revizní posudek, který se přiklonil k verzi s proudem. Policie pak obvinila znalce Radka Matlacha a Igora Farkaše, jejichž expertizou se zaštiťovala obhajoba, z křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku.

Matlach byl obviněn v lednu a výslech proběhl v Ostravě až druhý týden v srpnu. Znalec si tam stěžoval, že mu soud odmítl vydat další histologické preparáty ke zkoumání a neumožnil mu zkoumat je tam, kde to požadoval.

Protestoval i proti tomu, že by jednoznačně vyloučil jiné možnosti smrti než otravu: „Nastínili jsme jiné možné průběhy, nikde kategoricky netvrdíme, že tomu tak bylo. Zcela odmítám, že by to byla úmyslná konstrukce. Pokud by Petr Kramný o zdravotních potížích nevypovídal tak, jak vypovídal, a pokud by nález na preparátech nebyl takový, jak jsme jej zdokumentovali, tato hypotéza by v úvahu nepřicházela. Hypotéza je pouze důsledkem informací ze spisu. Naopak pokud bychom byli schopni jednoznačně prokázat průchod elektrickým proudem, rovněž bychom to ve znaleckém posudku uvedli.“

Došlo i na ústavní soud, kam se oba znalci obhajoby obrátili. Ústavní soud stížnost Igora Fargaše odmítl. Fargaš říká, že je postihován za znalecký názor, který se neshodoval s náhledem jiných expertů. V zamítnutí ÚS se píše: „Stěžovatel ostatně může argumenty uváděné v ústavní stížnosti uplatnit v rámci své obhajoby v probíhajícím trestním řízení a orgány činné v trestním řízení na ně budou muset patřičně reagovat. Bude otázkou dalšího důkazního vývoje, který ústavní soud nemůže jakkoli předjímat, zda bude obhajoba stěžovatele potvrzena či nikoliv.“ Stejnou Matlachovu stížnost ÚS odmítl už předtím v červnu.

Mluvčí Okresního státního zastupitelství v Ostravě Barbora Zajícová uvedla letos v březnu: „Oba znalci jsou stíháni pro trestný čin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku s trestní sazbou od šesti měsíců do tří let nebo trestem zákazu činnosti.“

Trestní oznámení podal v červenci také spolek Šalamoun, a to na znalce obžaloby Margaritu Smatanovou a Marka Dokoupila, protože podle nich zaměnili fotografie myokardu Moniky Kramné, kterou obžaloba považuje za manipulaci s důkazy. Policie případ odložila a Šalamoun se proti tomu odvolal.

Na svých stránkách spolek píše: „Spolek Šalamoun opakovaně upozorňuje na skutečnost, že dle pravomocného a vykonatelného rozsudku měl Petr Kramný zavraždit svou manželku a dceru v pozdních hodinách dne 28. 7. či 29. 7. 2013, když na oficiálním a platném dokumentu, což je úmrtní list, je datum smrti stanoveno na den 30. 7. 2013.

Datum 30. 7. 2013 mají Monika a Klárka Kramných vytesáno do kamene na náhrobku.“(…)

„V případě Petra Kramného jsou závěry egyptských lékařů zcela ignorovány se snahou označit je za beduíny, kteří ve stínu pyramid provádějí pitvu přinejmenším klacíkem. Pro stabilitu odsuzujících rozsudků nebyli ani ohledávající lékař, ani pitvající lékař nikdy v České republice vyslechnuti k odstranění tohoto zcela zásadního rozporu, protože by se to prostě nehodilo do celkové konstrukce případu.

Je však nutno připomenout drobnost, která se však egyptským lékařům nestala.

Po převozu těl Moniky a Klárky Kramných do České republiky proběhla tzv. repitva v Ústavu soudního lékařství v Ostravě dne 9. 8. 2013 za nebývalé účasti vysokých policejních důstojníků.

Z každé pitvy vzniká oficiální dokument, které nese název pitevní protokol.

Pitevní protokol Moniky Kramné je označen pořadovým číslem 645/13.

Pitevní protokol Klárky Kramné je označen pořadovým číslem 645/13.

Je zcela zásadní otázkou, zda odebrané vzorky dle  pitevního protokolu 645/13. jsou Moniky Kramné či Kláry Kramné, protože oba pitevní protokoly mají stejné pořadové číslo!

repro: http://spoleksalamoun.com

Je dále nutno připomenout, že existují jen 3, slovy tři, řezy srdce Moniky a Kláry Kramných.

Jeden řez srdce Moniky a dva řezy srdce Klárky. V takto závažném případě jde o naprosto nedostatečný rozsah histologického vyšetření obou srdcí – nebyl vyšetřen celý obvod levé komory, nebyla vyšetřena pravá komora, nebyly vyšetřeny obě srdeční síně, nebyl vyšetřen převodní systém srdce, ani nebyly systematicky vyšetřeny velké a malé věnčité tepny.

Je nutno dále připomenout, že znalci Smatanová a Dokoupil vložili do spisu trestní věci Petra Kramného obrázky srdcí Moniky a Kláry, kdy se opět zjistilo, že se jedná o padělky, které  údajně vznikly omylem. Při počtu tří řezů dohromady se jedná o omyl obdivuhodný.

Nejzásadnější omyl vznikl při popisu nálezu na těchto třech řezech, kdy  úmyslně či z pouhé nedbalosti při výkonu znalecké činnosti popisují na těchto třech řezech tzv. kontrakční pruhy, jako účinek elektrického proudu, když ex post je zjištěno, že se žádné kontrakční pruhy ani na jednom řezu srdce Moniky a Kláry Kramných vůbec nenacházejí!“

Soudní lékaři Smatanová a Dokoupil v srpnu 2013 těla pitvali a konstatovali –stejně jako egyptští lékaři – u srdcí Moniky a Kláry normální nález. Teprve v lednu 2014 mluvili o úrazu elektrickým proudem.

Podle posledního vývoje tedy ministr spravedlnosti Pelikán stížnost nepodá. Místopředseda spolku Šalamoun Václav Peričevič řekl Právu o soudních znalcích z Ostravy, kteří se měli zabývat srdeční tkání obětí: „Oni viděli jenom to sklíčko, srdce už neexistuje. Znalci z Ostravy i revizní znalec viděli jenom to jedno sklíčko.“ Pro server Expres.cz také sdělil: „Vůbec to není o nějaké víře v Kramného nevinu. My konstantně a dlouhodobě přes dva roky konstatujeme stále to samé. A to, že na Petru Kramném byl spáchán největší justiční zločin, který na svém občanovi česká justice spáchala.“ Pro TV Nova řekl také: „“Došlo k průlomu v tom, že byly vydány vzorky odebrané při pitvě Moniky a Klárky nezávislým odborníkům.“

Jména nových znalců nechce spolek Šalomoun zveřejnit, dokud se materiál nedostane k soudu.

Teď je Kramného spis u ústavního soudu a advokátka odsouzeného Jana Rejžková chce počkat na jeho výrok, než bude postupovat dál. Ústavní soud nemá danou zákonnou lhůtu, ve které by musel rozhodnout. Rejžková by chtěla nové závěry znaleckých posudků představit v případě, že by ústavní soud vyhověl v novém řízení v rámci dokazování.  Kdyby nedopadla tato možnost, chce advokátka požádat o obnovu řízení, což obhajoba může učinit v případě nových důkazů.

Je třeba také zmínit roli soudního znalce Matlacha v případu zdravotní sestry z Rumburka Věry Marešové, která byla obviněna, že se dopustila šesti vražd. Dvakrát byla ve vazbě, kde pobyla dohromady 429 dnů. Podle obžaloby nemocné a staré lidi v Lužické nemocnici v Rumburku zavraždila podáním vysoké dávky draslíku do žíly a ne infuzí. V tomto případě se vycházelo ze znaleckého posudku Radka Matlacha a  Jiřího Závodského. V lednu 2016 ji však krajský soud zprostil obžaloby. Smatlach je ale podle toho, co řekl médiím, o její vině nadále přesvědčen.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner
Jan Jandourek
Jan Jandourek
Komentátor deníku FORUM 24
Další články autora