Židovská obec ve Wroclawi (Vratislavi), které se v roce 2010 podařilo dokončit dlouholetou rekonstrukci místní synagogy U Bílého čápa, chce pomoci několika rodinám ze zničeného Aleppa.

Jediná synagoga ve městě byla postavena dle návrhu slavného architekta Karla Ferdinanda Langhanse v roce 1829 a dnes v ní sídlí Centrum kultury a židovského vzdělávání.

Představitelé Židovské obce jednají s vojvodou Dolního Slezska, aby přijal rodiny z Aleppa. Obec je připravena zajistit běžencům bydlení a přijetí jejich dětí do školky či školy. Rádiu Vratislav to loňského 20. prosince řekl předseda vratislavské Židovské obce Aleksander Gleichgewicht: „Během celých dějin jsme se setkávali s velkou nenávistí, intolerancí, ale také s nádhernými projevy solidarity a empatie. Je to trvalý dluh, který chceme splácet, a jak jinak než pomocí trpícím a potřebným.“ O postupu při přijetí uprchlických rodin, jejich počtu a jakou formou se na pomoci bude podílet Židovská obec, jsou v jednání.

Výstavné město Wroclaw bylo součástí Českého království a od konce 18. století patřilo Prusku, později se stalo součástí Německa. Během války byly všechny židovské instituce ve městě zničeny, včetně židovského hřbitova, na jehož místě byla zřízena Nádražní ulice.

Od té doby, co začaly platit Norimberské zákony v roce 1935, se místních asi 11 tisíc zbylých Židů stalo nesvéprávnými občany, a po deportacích, kdy se město stalo judenfrei, přežilo jen 38 z nich.

 

 

Lenka Hoffmannová
Lenka Hoffmannová
Další články autora