V Česku opět vystupuje Alexandrovův soubor písní a tanců a stejně jako v minulých letech na jeho propagandistickou podstatu přišli upozornit aktivisté. Asi dvacet lidí ze skupiny Kaputin (podpořily je i kolegyně ze skupiny Rebelové a dalších) k tomu použilo jednoduchý trik. V přestrojení za konferenciéry příchozím s úsměvem rozdávali letáky popisující odvěkou provázanost tohoto armádního souboru s Kremlem a podporu, jakou aktuálně skýtá Putinově agresivní zahraniční politice. Letáky, které svým  grafickým ztvárněním imitují program, šly na odbyt jako housky na krámě, až aktivisté pojali obavu o zásoby výtisků na sobotu, kdy vojáci vystoupí dokonce dvakrát.

Happening začal poklidně, k čemuž přispívala i skutečnost, že si aktivisté vesměs odpustili jakoukoli škodolibou radost nad zmatením návštěvníků estrády. Ta nebyla hlavním účelem, ale především prostředkem k předání sdělení. Někteří z příchozích, kteří si leták přečetli ještě venku, se na aktivisty v roli falešných konferenciérů porůznu utrhovali, poklidnou atmosféru ale nenarušili. Přítomní policisté v civilu dění sledovali zpovzdálí a byli korektní. Jako určitý přehmat velitele působila jen dvojice, z níž osoba v elastických maskáčích a s mimořádně nevlídným výrazem v obličeji fotila z těsné blízkosti každého z aktivistů a nevynechala ani novináře. Na zdvořile položený dotaz po smyslu jejího počínání pak nedokázala ani v klidu kloudně odpovědět. Její postarší kolega s kamerou na hrudi a bílou kšiltovkou zas odmítl byť jen přivolat pomoc jedné z aktivistek, jíž jeden pořadatel pod lživou záminkou vykazoval z veřejného prostranství a jeho kolega zas dotyčné vytrhl letáky z ruky a ukradl je.

Leták pořadatelům nekonvenoval. Četnými dvojsmysly totiž naráží na rozpínavost Putinova Ruska a obrázky usměvavých a roztančených sboristů se na něm prolínají s fotkami tanku z invaze roku 68 nebo zavražděného opozičního vůdce Borise Němcova. Z textu se návštěvníci mohli dozvědět i něco z historie souboru. „Alexandrovci jsou hudební a taneční soubor ruské armády spadající pod ruské ministerstvo obrany. Vznikl pod záštitou Stalinova ministra obrany Klimenta Vorošilova, který nechal zlikvidovat většinu sovětského důstojnického sboru,“ stojí v jeho úvodu. „Kaputin“ v letáku připomíná, že Polsko, Estonsko, Lotyško a Litva, vystoupení tohoto sboru nepovolili. Reagovali tím nejspíš na píseň „Slušní lidé,“ v níž Alexandrovci opěvují neoznačené ruské vojáky, kteří pomohli ilegálně anektovat Krym. „Zdvořilé helmy, zdvořilé tváře, zdvořilé jsou dokonce i obrněné vozy,“ zpívají doslova o vojácích, jejichž existenci Putin nejprve popíral, aby je posléze vyznamenal.

Na úvodní happening navázal po skončení estrády protest s transparenty s motivy bojišť, kam Putinovo Rusko vyslalo své vojáky. Aktivisté jimi ilustrovali to, co také uvádějí v letáku – že Alexandrovci patří k armádě, která nezákonně vtrhla na Ukrajinu a která bombardovala civilisty v Sýrii.

Odcházející návštěvníci konfrontaci s výše popsanými skutečnostmi vnímali jako provokaci a občas vykřikovali vulgární nadávky, řečnicky se dožadovali zákazu happeningů, osočovali aktivisty ze zištnosti a nepěkná slova nacházeli i pro nedávno zesnulého  českého exprezidenta. I díky přítomným uniformovaným policistům ale zůstali u slov, takže nejvyhrocenějším okamžikem byl zřejmě jen ten, kdy jeden z návštěvníků popřál aktivistům brzkou smrt.