Bohumil Doležal

Bohumil Doležal

Publicista a pravidelný spolupracovník

Bohumil Doležal

Co bude po volbách

Co vlastně zbude po říjnových volbách z parlamentní demokracie a právního státu? Do voleb (totiž těch do poslanecké ...