Jsou to zvláštní náhody. Lékař prezidenta Miloše Zemana se jmenuje Miloslav Kalaš. Dnes šestasedmdesátiletý. Promován byl v roce 1966. V nemocnici Na Homolce má na starosti exkluzivní pacienty.

Pak je tu také MUDr. Miloslav Kalaš, narozený 14. 3. 1941, tedy též dnes šestasedmdesátiletý. Tento Kalaš má ve spisech Státní bezpečnosti přiděleno krycí jméno BOCMAN. Také promoval v roce 1966 a má zkušenost s exkluzivními pacienty. V osmdesátých letech jimi byli činovníci z Městského výboru KSČ v Praze.

Na všelijakých seznamech může být samozřejmě uveden leckdo. Doktor Kalaš – BOCMAN – má ale smůlu, že se toho zachovalo písemně víc. Všimněte si, že netvrdíme, že cokoliv je zapsáno o Kalašovi – BOCMANOVI ve spisech, tento člověk dělal vědomě, nebo že nejde o rozsáhlé spiknutí, fantazii důstojníků StB nebo že si na to musí dnes někdo vzpomínat. Kdepak. My jen říkáme, co tam je napsané. Nic jiného za tím samozřejmě nehledejte.

Jak se Kalaš – BOCMAN k tomu zvláštnímu krycímu jménu dostal? Byl s ním proveden vázací akt.

Předcházela mu samozřejmě ze strany StB potřebná příprava. „Zpráva o prošetření“ ze 7. března 1981, že Kalaš nebyl a není členem KSČ, je členem Červeného kříže, účastní se brigád na úpravu obce a je navržen na poslance národního výboru. Jeho politické názory nejsou blíže známy, protože nikdy proti socialistickému zřízení, KSČ a SSSR nevystupoval. Jeho poměr k zřízení je hodnocen jako kladný. Po osobní stránce je charakterizován jako slušný občan uzavřené povahy, jeho vystupování na veřejnosti z důvodu jeho titulu je v některých případech hodnoceno jako nadřazené. Má několik exotických hadů a v rodinném domku, ve kterém bydlí, má několik terárií.“

(Jen poznámka: „Zemanův“ MUDr. Kalaš byl několik měsíců po listopadu 1989 ředitelem pražské zoo.)

Co měl Kalaš – BOCMAN vlastně dělat?

Dne 22. června 1981 je ve spise zapsáno jako „cíl vázání“:  „Spolupracovník bude využíván do problematiky zdravotnictví, konkrétně v cizineckém diplomatickém oddělení Fakultní nemocnice II. Po získání ke spolupráci bude zaměřen vyhledávání závadových poznatků projevujících se při stycích zdravotnického personálu s pacienty ze západních států. Dále bude využíván k předávání informací o stycích, chování, jednání a vystupování členů posádek námořních lodí, které plují do kapital. států, s nimiž BOCMAN jezdí jako lodní lékař.“

Následuje seznam lékařů a pracovníků, na které bude zaměřen.

Dne 6. července 1981 bylo ve „Zprávě o získání ke spolupráci“ zaznamenáno: „Vázací akt provedl kpt. Alois Svoboda za přítomnosti náčelníka 4. oddělení 2a odboru npor. Jiřího Jiráska.“ Bylo to 1. 7. 1981.

„KTS byl upozorněn na to, jak různé prvotní závadové poznatky mohou vyústit v konkrétní nepřátelskou činnost, zaměřenou proti našemu socialistickému zřízení. Poté byl BOCMAN vyzván, aby podepsal již předem připravený slib o spolupráci. BOCMAN s dovětkem, že ‚vše má svá pravidla‘ slib podepsal.“

BOCMAN se ale zapracovával už dříve. Zpráva z 16. dubna 1981 sděluje poněkud bizarní historku: „Pramen na schůzce sdělil, že dostal za úkol vybrat od zaměstnanci diplomatického oddělení FN II. příspěvky na fond solidarity. Praktický u všech zaměstnanců se pramen setkal s odporem, ostrou kritikou a nechutí dobrovolně dát příspěvek. Zaměstnanci projevovali nedůvěru ve správný účel této akce, že když na něco dávají peníze, tak musí také ‚nějaká‘ zodpovědná osoba říci, co je to za fond solidarity a konkrétně k jakým účelům slouží. Na tyto dotazy pramen zaměstnancům nemohl odpovědět, poněvadž přestože se ptal na výboru ROH, nedostal potřebné vysvětlení, jak sám dodal, ‚sami tam nic nevědí‘.“

Potíží s neuvědomělými občany bylo víc. 27. května BOCMAN popisuje událost, kdy na Zličíně v Praze 5 měla proběhnout schůze, kde mělo dojít k seznamování s kandidáty do Národního výboru. Několik měsíců předem byla domluvená „kulturní vložka“ se Souborem písní a tanců. Tento soubor přijel autobusem a umělcům se „nezdál dosti důstojný sál“ pro vystoupení. „Po nedorozumění s předsedou MNV s. KOZLEM odjeli.“ Asi sedmdesát přítomných občanů tento postup vedení souborů ostře kritizovalo. „Celé občerstvení, které bylo připraveno pro soubor (asi pro 40 osob), se rozdalo mezi občany.“ Záležitost se řešila ještě několik následujících dní. Ukázalo se, že členové souborů nechtěli vystupovat na ploše s loužemi, „přestože se prý za podobných podmínek po úpravě prostředí vystoupení uskutečnilo“.

To jsou ale celkem z dnešního pohledu historiky jako z filmu Nejistá sezóna. Podstatné bylo, že Kalaš – BOCMAN byl ochoten podávat zprávy o svých spolupracovnících a také je podával. Z toho, co se zachovalo, se zdá, že na nic moc kompromitujícího nepřišel. Je pravděpodobné, že se pohyboval v prostředí lidí, kteří už byli dostatečně prověřeni, čemuž napovídá i to, že na Kalaše samotného podávali jiní tajní spolupracovníci zprávy o tom, jak smýšlí a jak se chová.

Soudruzi z StB nebyli úplně spokojeni s činností svého agenta v průběhu roku 1983, pak se ale spolupráce zlepšila.

Zájem vzbudila zahraniční cesta doktora Kalaše 15. dubna 1984 do Brazílie. V jeho charakteristice se říká, že „TS má dobré zpravodajské schopnosti, je velmi inteligentní a má schopnost dobře reagovat a samostatně se rozhodovat i v cizím nepřátelském prostředí. Aktivně ovládá ruský jazyk, pasivně angličtinu a němčinu. Dosavadní úkoly plnil vždy přesně a odpovědně.“

Dne 30. ledna ve zprávě 1985 čteme: „TS BOCMAN byl získán ke spolupráci na základě ideových pohnutek vyplývajících z jeho osobního přesvědčení. Tento motiv vázání přetrvává u TS i nadále a navíc se ještě více upevnil jeho dobrý vztah k orgánům MV. Za dobu spolupráce TS nežádal žádné výhody ani v jeho prospěch nebyly prováděny žádné intervence.“

Jenže všechno má svůj konec. Ne snad, že by TS BOCMAN projevil nějaký velký vzdor. Když se na konci 80. let stal lékařem pražské komunistické smetánky, jeho snahy spolupracovat polevily. Nakonec byl tedy jako informátor uložen k ledu.

Proč to všechno píšeme? Je to jen taková malá připomínka o méně známé kapitole československého zdravotnictví s přihlédnutím k personálnímu obsazení současné péče o zdravotní stav hlavy státu. Nic jiného v tom samozřejmě nehledejte.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner
Jan Jandourek
Jan Jandourek
Komentátor deníku FORUM 24
Další články autora