Odcházející ředitel Finanční správy Martin Janeček zanechává chmurné dědictví. Nezákonné postupy státu, byrokratickou zvůli, aroganci moci. Posledním případem je firma Tabák Plus, kterou zničily zajišťovací příkazy za 250 milionů korun, přičemž úřady vážně pochybily. Přečtěte si další část seriálu Oběti babišova režimu.

Martin Janeček oznámil svoji rezignaci v době, kdy vyplouvají na povrch četné excesy jemu podřízených úřadů na všech úrovních. Jak se stále častěji ukazuje, počínaly si nikoli ojediněle nezákonně, v rozporu s procesními pravidly i se zdravým rozumem.

Daňové řízení jako trestní výprava

Jak zjistil server Podnikatel (2. 11. 2018), dalším smutným případem je osud firmy Tabák plus, kterou pomocí zajišťovacích příkazů zlikvidoval zásah státu. Soudy dnes pravomocně rozhodly o tom, že úřady závažně procesně pochybily.

Tato kauza zároveň nastiňuje další problém Janečkovy úřední chobotnice, v níž se neoprávněně postižený podnikatel jen stěží dobere práva. Odvolací řízení v rámci resortu financí je většinou jen formální a předem odsouzené k neúspěchu. Pokud má majitel firmy devastované zásahem státu s čistým svědomím nervy, žaludek a zbývající prostředky, musí se obrátit na nezávislé soudy. Ty ovšem trvají několik let, jako v případě firmy Tabák Plus.

Je nanejvýš znepokojivé, že stát zatím prohrává v téměř čtyřiceti procentech pravomocně rozhodnutých soudních sporů. To svědčí o mimořádně necitlivém přístupu přemotivovaných finančních úředníků, kteří si pletou daňové řízení s trestní výpravou. Hlavně díky realistickému přístupu konečné instance Nejvyššího správního soudu tak vzniká desítkám nezákonně postižených firem šance na odškodnění, a pod tlakem argumentů se postupně zmírňuje jakobínský přístup státu.

Hrubé porušení procesních práv žalobce

V létě 2015 vtrhli celníci do hlavního skladu společnosti Tabák Plus v Brně. Pomocí zajišťovacích příkazů zabavili část majetku za 105 milionů korun a zhruba 23 milionů na účtech, a společnost tím ze dne na den zlikvidovali. Celkově úřady vydaly zajišťovací příkazy na 250 milionů korun, přičemž důvodem mělo být údajné zapojení společnosti do karuselových podvodů s DPH.

Společnost Tabák Plus se odvolala k Odvolacímu finančnímu ředitelství, které rozhodnutí finančního úřadu podpořilo. Firma se však nevzdala a podala žalobu. Nedávno Nejvyšší správní soud potvrdil rozsudek Krajského soudu v Brně, který označil rozhodnutí odvolacího orgánu za neoprávněné a zrušil jej.

Podle názoru soudu se správce daně dopustil „hrubého a závažného porušení procesních práv žalobce“. Firma totiž v odvolání primárně brojila proti nařízené exekuci. Odvolací finanční ředitelství jej však posoudilo jako odvolání proti všem rozhodnutím o zajištění daně a odvolání. „Není na správci daně, aby zcela přetvořil obsah podání žalobce a z návrhu na odklad a zastavení exekuce vytvořil odvolání proti nijak blíže specifikovaným rozhodnutím,“ uzavřel soud.

Počet excesů státu roste

Jde o další ze sporů, ve kterém se soudy zastaly firem poškozených přístupem finančních úřadů. V tomto případě se ukazuje, že v rozporu se zákonem se může pohybovat i Odvolací finanční ředitelství, které i tak v drtivé většině případů podporuje postup finančních úřadů. Jaké jsou další mediálně známé případy?

FAU Přerov: Mediálně nejznámější je případ společnosti FAU Přerov, sídlící v areálu Agrofertu. Finanční správa na ni podle slov Andreje Babiše „klekla“ a vydala dva zajišťovací příkazy ve výši 200 milionů korun za jeden údajný delikt. Soudy následně označily postup Finanční správy za nezákonný, protože za tentýž přečin nelze trestat dvakrát. Janeček přesto chybu nepřipustil. „Úředníci neměli jinou možnost. My jsme daň museli požadovat dvakrát, protože když máme dva instituty, které můžeme na danou situaci použít, musíme použít oba,“ prohlašoval.

VHS-ROPA Plus: Dalším příkladem je nezákonné pokračování Finanční správy v exekuci společnosti VHS-ROPA plus. Stát vydáním zajišťovacích příkazů neoprávněně zlikvidoval normálně fungující firmu, a když soud rozhodl v jeho neprospěch, úředníci nadále pokračovali v její exekuci. Nakonec se majiteli podařilo dosáhnout zastavení aktivit úřadů, když jim soud zakázal se zajištěným majetkem firmy dále manipulovat a prodávat jej.

Naryner Construction: Nejvyšší správní soud zrušil zajišťovací příkazy na stavební firmu Naryner Construction. Finanční správa jí zabavila 2,3 milionu korun kvůli údajně nedůvěryhodnému subdodavateli v obavě, že nebude schopna v budoucnu zaplatit DPH. Soud poukázal na to, že majitel firmy s úřady spolupracoval a nabídl ručení svým osobním majetkem. V rozsudku nezvykle ostře zdůraznil, že „daňové řízení neslouží k trestání podnikatelů“.

LIJA: Stejně se Nejvyšší správní soud zachoval v případě, kdy Finanční správa použila zajišťovací příkazy proti společnosti LIJA, dosahující miliardových ročních obratů. Po zásahu úřadů kvůli nezaplacení DPH jedním z jejích dodavatelů zkrachovala, a stát její zabavený majetek rozprodal. Soud označil postup úřadů za nezákonný, nicméně zničenou firmu to už nezachrání.

Vyrtych: Nejvyšší správní soud se zastal i firmy Vyrtych, které Finanční správa nepřiznala nárok na odpočet DPH kvůli údajnému zapojení do podvodného řetězce. Není podle něj totiž přípustné, aby úřad vyměřil daň fakticky komukoli v libovolně dlouhém řetězci, ani aby se zaměřil na plátce, u kterého bude vymáhání nejjednodušší. Finanční správa dostatečně jasně nedoložila, že firma věděla o podvodném jednání jednoho z účastníků řetězce, anebo se při uzavírání obchodu chovala neobezřetně.

Babišův golem

Podobných případů je víc. V září byla zveřejněna statistika, že stát prohrál soudy se 34 nezákonně zničenými nebo poškozenými firmami, a tento počet není konečný. Aniž kdokoli vyvodil jakoukoli odpovědnost. Objevují se přitom názory, že Martin Janeček je jen obětí a pěšákem na Babišově šachovnici, který pouze „svědomitě“ plnil zadání shora.

Jistě je pravda, že hlavní odpovědnost nese ten, kdo ředitele Finanční správy do funkce přivedl a uvolnil mu ruce ke křižáckému tažení proti podnikatelům, které místy přešlo do bezbřehého fanatismu. To Babiš vložil šém do čela svého golema, a není ani jisté, jestli jeho odchod bude znamenat změnu k lepšímu.

Jenže to až příliš horlivého Janečka neomlouvá. Napáchané škody jsou takového rázu, že je zřejmé, že úředník takového ustrojení se nikdy v čele Finanční správy neměl objevit.

Revue Forum Banner
Jiří Sezemský
Jiří Sezemský
Komentátor deníku FORUM 24
Další články autora