Vysvětlíme, co znamená připojištění, limity pojištění, bonus a malus, a jak nejlépe pojištění sjednat.

Sjednáním povinného ručení se v dnešní době věnuje na českém trhu celá řada pojišťoven od malých až po ty největší. Každá pojišťovna má pro výpočet sazby povinného ručení své vlastní metody a vychází ze své vlastní statistiky škodních průběhů u určité skupiny řidičů.

Na cenu povinného ručení a havarijního pojištění má vliv celá řada faktorů, například: věk řidiče, místo bydliště, bonus/malus, objem a výkon motoru pojišťovaného vozu, stáří vozu, aktuální cena vozu a další parametry. Jak jsme již uvedli, každá pojišťovna má vlastní metodiku výpočtu ceny za povinné ručení a havarijní pojištění.

Co tedy udělat, pokud potřebujete pojistit váš vůz?

Nejlepším způsobem je zajistit si nabídku pojištění od více pojišťoven a poté si dle parametrů a rozsahu krytí vybrat tu nejlepší nabídku. Samozřejmě je časově náročné kontaktovat pojišťovny a poté srovnávat nabídky. Nejenže celý proces zabere velké množství času, ale i srovnání bude náročné.

Pro takový případ můžete využít kalkulačku povinného ručení a také kalkulačku havarijního pojištění. Po zadání nutných údajů se Vám nabídky zobrazí již seřazené včetně popisu, co která pojišťovna nabízí v základní ceně pojistky a co vše je možné připojistit. Také u výběru vašeho povinného ručení, případně havarijního pojištění můžete stáhnout pojistné podmínky a před uzavřením pojištění se s nimi v klidu seznámit. Vzhledem k tomu, že vše děláte z pohodlí domova, máte dostatek času si vše řádně prostudovat.

Vysvětlení některých pojmů

Co je bonus/malus?

Bonus/malus je počet měsíců pojištění, které jste jako pojistník již zaplatili. To znamená, jak dlouho jste pojištěni, přičemž se počítá na měsíce. Pokud během pojištění způsobíte nehodu, odečítá se od vašich již uplynulých měsíců 24 až 36 měsíců (každá pojišťovna odečítá měsíce jinak).

Například, pokud platíte povinné ručení 10 let jedná se o 120 měsíců pojištění. Pokud jste celou tuto dobu jezdili bez nehody platí vám tedy bonus 120 měsíců. V případě že jste za uvedenou dobu měli jednu nehodu, je bonus vypočítáván 120 měsíců mínus 24 měsíců, celkový bonus je tedy 96 měsíců, což představuje určitou slevu na vašem pojistném.

Pokud by váš bonus vyšel do záporného čísla je označován názvem malus, což je naopak přirážka na ceně vašeho pojištění. V případě bonusu získáváte na pojistném slevu, a to může být při maximálním počtu bonusů až 50 % z celkové ceny pojistného, v případě malusu získáváte naopak přirážku k základní ceně pojistného.

Co znamená plnění 35/35, případně 70/70 a další tyto hodnoty?

Jedná se o maximální částku, kterou bude pojišťovna vyplácet v případě, že způsobíte nehodu. První číslo znamená škodu na majetku v milionech Kč, druhé škodu na zdraví a životě zúčastněných při nehodě v milionech Kč.

Frekvence platby?

Frekvence platby znamená, jak často budete hradit cenu povinného ručení za pojistné období. Pojistné období je sjednáváno na dobu jednoho roku. Platit můžete buď ročně, pololetně nebo čtvrtletně. Pojišťovny většinou při roční platbě nabízejí slevu v řádu několika procent.

Vznik pojistné smlouvy

Setkáte se také s tím, že některá pojišťovna stanovuje vznik pojistné smlouvy zaplacením, znamená to, že smlouva je platná připsáním vaší platby na účet pojišťovny. Ve druhém případě vzniká platnost pojistné smlouvy podpisem smlouvy.

Pojistné podmínky

Pojistné podmínky obsahují důležité informace, za jakých okolností pojišťovna poskytuje pojistné plnění, k jakým pojistným událostem se pojištění vztahuje, rozsah náhrady v případě škody.

Výluky z pojištění

Upravují okolnosti, za kterých pojišťovna nebude poskytovat pojistné plnění.

Co znamená připojištění?

Připojištění jsou doplňkové služby většiny pojišťoven při sjednání povinného ručení a jedná se vlastně o rozšíření základního pojištění o další služby. Pojišťovny nabízejí rozsáhlou škálu různých připojištění k povinnému ručení, například připojištění čelního skla, připojištění všech skel ve vozidle, úrazové pojištění přepravovaných osob, pojištění zavazadel, asistenční služby, připojištění střetu se zvěří a některá další. U každé pojišťovny jsou rozsah a limity připojištění jiné.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner