Je to jeden z nejlepších muzejnických počinů současné doby, který se věnuje osvobození západních a jihozápadních Čech v roce 1945 americkými vojáky. Sídlo muzea Patton Memorial Pilsen v Plzni je logické už z toho důvodu, že západočeská metropole je největším městem v Čechách, které osvobodili vojáci 3. americké armády pod vedením generála George Smithe Pattona. „S tanky a děly, na džípech bílý hvězdy měly,“ jak zpívá Honza Vyčítal ve svém slavném songu.

Silnou stránkou výstavy jsou pozoruhodné exponáty, kterých je tu přes tisíc a mezi něž patří například snímky z amerického Národního filmového archivu ve Washingtonu. Ty zachycují konec II. světové války a příchod osvoboditelů do Plzně a jeho okolí. Dalším zajímavým filmem je záznam z vojenské přehlídky z 15. června 1945, které se zúčastnil i prezident republiky Edvard Beneš.

Unikátní fotografie pak přibližují nejen misi americké armády, ale i radostné přivítání obyvateli osvobozených území a pobyt jejich vojáků až do listopadu pětačtyřicátého roku.

Je dobře, že se návštěvník může seznámit i s historií vojenských jednotek, které se podílely na porážce nacismu na našem území. Některé měly za sebou mnoha tisíc kilometrů dlouhou cestu z pláží Normandie až do západních Čech. Člověku přitom dochází, jaké nasazení, úsilí a oběti stály spojenecké armády naše svoboda. Ta rozhodně nebyla zadarmo!

Dojemné jsou písemné vzpomínky válečných veteránů a obyvatel Plzně na ony nádherné květnové dny, kdy skončila hrůzovláda hákového kříže. Mnozí váleční veteráni přijížděli a někteří stále přijíždějí od roku 1990 na Slavnosti svobody, které konají každoročně po pádu rudé totality, a Plzeň si opět může připomínat své skutečné osvoboditele, kteří se setkávají s pamětníky, jež zbavili válečných hrůz.

Za velmi důležitou považuji část expozice, která připomíná pomoc osvobozené Evropě UNRRA, na níž se největším dílem podílely Spojené státy americké. Bez přehánění je možné říci, že v prvních poválečných letech zachránila Československo od hladu. Lidé tady mohou vidět prázdné či dokonce stále neotevřené masné konzervy, pytle od mouky a kukuřice, obaly od čokolád, populární žvýkačky a další předměty. Američané nám pomohli nejen vojensky, ale i materiálně.

Tuto výstavu lze doporučit každému zájemci o novodobou historii i návštěvníkům Plzně a nejbližší ideální příležitostí jsou Slavnosti svobody 2018 o tomto víkendu.

Patton Memorial Pilsen,

KD Peklo, Pobřežní 10, Plzeň

www.patton-memorial.cz

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner